קבל את המטבעות החינמיות שלך

חזרה מזומנים:

כל 5 הבזבזנים המובילים של היום יוענק עם ז'טונים נוספים!
זוכים יוכרזו בכל 24 שעות.
הבא בתור יכול להיות אתהs2
1מקום 200 ז'טונים
2מקום 150 ז'טונים
3מקום 100 ז'טונים
4מקום 50 ז'טונים
5מקום 25 ז'טונים